Elektronika dla biura Armatura i urządzenia na zamówienie Centrum Audytów i przeglądów

Pytania? Skontaktuj się z nami

Pierwsza porada za darmo!

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Zapowiedź III konkursu GIS „Biogazownie rolnicze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o planowanym kolejnym konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 2 – Biogazownie rolnicze.

Ogłoszenie konkursu planowane jest w drugiej połowie czerwca 2013 r., z naborem wniosków w terminie od 1 do 30 sierpnia 2013 r.

Planuje się, że dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztówkwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW).

 

Więcej informacji pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,29.html