Elektronika dla biura Armatura i urządzenia na zamówienie Centrum Audytów i przeglądów

Pytania? Skontaktuj się z nami

Pierwsza porada za darmo!

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Dotacje na audyty i inne dofinansowania z NFOŚiGW

Od 2013 r.  można składać do Narodowego Funduszu wnioski na dotacje finansujące audyty energetyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór konkursowy w ramach programu 5.4 Efektywne wykorzystanie energii – część 1 – Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Informacja o naborze jest dostępna na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/ewe-czesc-1konkurs10maj2013/

źródło: NFOŚiGW