Centrum Audytów i przeglądów Armatura i urządzenia na zamówienie Elektronika dla biura

Pytania? Skontaktuj się z nami

Pierwsza porada za darmo!

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Nasza firma oferuje profesjonalną usługę dot. zmniejszenia opłat i kosztów zużycia mediów energetycznych. Wykonujemy audyty termomodernizacyjne określające optymalny zakres przedsięwzięć zmniejszających koszty energii. Dzięki naszemu opracowaniu, wykonanemu na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej uwzględniającej niezbędne nakłady inwestycyjne oraz szczegółowo obliczone oszczędności, Państwo mają możliwość sprawdzenia efektów zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną.
Audyt obejmuje:

  • Inwentaryzację aktualnego stanu budynku, jego przegród budowlanych oraz instalacji.
  • Weryfikację i analiza dokumentacji budynku, jego parametrów i dotychczasowych zużyć.
  • Analizę i przyjęcie możliwych usprawnień.
  • Określenie nakładów inwestycyjnych.
  • Obliczenie oszczędności z przyjętych przedsięwzięć.
  • Określenie opłacalności (zwrotu nakładów).
  • Opis zalecanego zakresu prac i określenie kosztów realizacji.
  • W wyniku naszego opracowania wskażemy istotne oszczędności przy jednoczesnym odnowieniu elementów budynku i instalacji, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy instalacji.

Proponujemy wykonanie gratisowej oceny wstępnej, która umożliwi Państwu, bez ponoszenia kosztów, sprawdzić istniejący stan i wskazać potencjalne rozwiązania prowadzące do zmniejszenia zużycia mediów energetycznych.
Audyt energetyczny jest podstawą starań o uzyskanie finansowania przedsięwzięcia.

Wykonujemy także świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty), które zgodnie z prawem, są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku lub lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi.