Centrum Audytów i przeglądów Armatura i urządzenia na zamówienie Elektronika dla biura

Pytania? Skontaktuj się z nami

Pierwsza porada za darmo!

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 Szanowny Odbiorco / Kliencie / Partnerze

 w związku ze współpracą pragniemy Cię poinformować o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane i jakie w związku z tym przysługują Ci prawa.

Informujemy, ze Firma  MBM Elektronika Leokadia Bernat przetwarza Twoje dane osobowe  jako ich administrator.

 Chcemy Cię także poinformować, że:

1)  Nasze dane kontaktowe to:

 MBM Elektronika Leokadia Bernat, ul. W. Reymonta 35/5, 33-100 Tarnów.

Z nami  można także skontaktować się poprzez e-mail mbm@mbmelektronika.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

2) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na realizacji usług i rozliczeń finansowych oraz działań analitycznych w celu realizacji lub poprawy jakości usług oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a w przypadku gdy wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – polegający na możliwości dopasowywania i dostarczania Ci treści marketingowych.

3) Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu albo wycofasz zgodę na otrzymywanie treści handlowych. 

4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym krajowym  podwykonawcom, w szczególności dostawcom urządzeń oraz usług i rozwiązań informatycznych, w związku z realizacją naszych celów, wskazanych powyżej.

5) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

6) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.